Handhavande av snabba fartygEn praktisk utbildning i att köra snabba fartyg under avancerade förhållanden. Certifikatet ger dig möjlighet att framföra båtar kommersiellt i farter över 35 knop. Övernattning i ytterskärgården ingår i utbildningen.

Att färdas med snabb båt i våra skärgårdar är en fantastisk upplevelse men det ställer höga krav på dig som skeppare. Utbildningen i "snabba fartyg" är en fortsättningskurs på fartygsbefälsutbildning klass VIII.


Utbildningen vänder sig till dig som yrkemässigt skall köra båt som kan gå i 35 knop eller mer. Uppmärksamhet och god färdplanering är två huvuddelar i kursen. Utbildningen är praktiskt inriktad och vi kör mycket båt. För att utnyttja tiden maximalt så övernattar vi ute i skärgården.

Utbildningens upplägg

Dag 1
Förmiddag: teori högfartsnavigation, körteknik, säkerhet och regelverk
Eftermiddag: praktik körteknik, högfartsnavigation och kommunikation
Dag 2
Förmiddag: radarteori och sjökortspreparering
Eftermiddag: körteknik och högfartsnavigation.
Dag 3
Förmiddag: sjökortspreparering och högfartsnavigation ytterskärgård
Eftermiddag: körteknik och högfartsnavigation ytterskärgård
Kväll: färdplanering
Natt: övernattning ute i skärgården
Dag 4
Förmiddag: sjökortspreparering och högfartsnavigation ytterskärgård
Eftermiddag: högfartsnavigation, examination

Förkunskaper
Fartygsbefälsexamen Klass VIII eller Skepparexamen med kompletteringsutbildning

Kurslängd
4 dagar

Efter genomförd utbildning
Utbildningsbevis i Handhavande av snabba fartyg. Certifikat erhålls från Transportstyrelsen (avgift tillkommer)

Lärare
Thomas Billow
Tobias Borg

Pris11 900 kr ex. moms
Villkor

Bokningsvillkor - Sjöutbildning

Anmälan är bindande.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan.

Avbeställning innebär följande avgifter:
- Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften
- 30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften
- 10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften

Sjukdom
Om du blir allvarligt sjuk och kan inte delta i din kurs som du är anmäld till, så återbetalas hela beloppet vid uppvisande av läkarintyg.

Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta din kursplats till någon annan. Anmäl det till oss snarast.

Kursinformation
Vi reserverar oss för att ställa in en kurs om vi får för få deltagare eller ändra datum om isläget ställer till förhinder. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat. Vi reserverar oss för eventuella fel i vår information på hemsidan.