Marina läroverket-flagga mot blå himmel

Om skolan

Förbered dig för ett liv på vattnet

Marina läroverkets Sjöutbildning är en Yrkeshögskola som vänder sig till dig som i vuxen ålder vill utbilda dig i allt från hur du tar dina första trevande steg i en fritidsbåt till hur du kör en skärgårdsbåt. Vi har lång erfarenhet av att utbilda kompetenta sjömän och är dedikerade till att ge dig en omfattande och högkvalitativ utbildning inom sjöfartens olika områden.

Skolan är en av Transportstyrelsen auktoriserad utbildningsanordnare vilket innebär att vi har ett auditerat kvalitetssystem och att vi själva ansvarar för examination. Våra lärare och instruktörer är förutom yrkesmän, också utbildade lärare med målet att hjälpa dig nå dit du vill.

Ribbåt som färdas över vattnet
Överblick över Marina läroverkets skolområde med skolbyggnader och båtar i hamnen

Skolområdet

Närhet till havet

Skola ligger i Stocksunds hamn, bara en mil norr om Stockholm City och läget ger utmärkta möjligheter till att nyttja både vad skärgården och storstaden har att erbjuda. Området är inbäddad i en naturskön omgivning med en vacker kaj som sträcker sig ut mot Saltsjön, en miljö som präglas av natur och vatten och som ger en extra dimension till utbildningen.

Undervisningen förläggs både i våra klassrum på land och ute på våra utbildningsfartyg som ger våra elever en unik möjlighet att få praktisk erfarenhet och komma i kontakt med havet och skärgården. Det är en plats där vi tror att våra elever kommer att trivas och där de får de bästa förutsättningarna att fördjupa sina kunskaper inom det marina.

Tullkryssaren Petsamo på vattnet

Petsamo

Tullkryssaren Petsamo byggdes 1927 i Valmet, Finland. Efter att ha sänkts i Finska vinterkriget byggdes hon om till passagerarfartyg och idag används hon främst till att utföra marinbiologiska exkursioner med våra elever som tar bottenprovet. Petsamo har plats för 38 passagerare.

Ribbåt som färdas över vattnet

Ribbåtar

Skolan har flera ribbåtar som främst används för att köra runt i hamnen och för att eleverna ska lära sig manövrera. Båtarna används även i kurser i navigation, praktiskt sjömanskap och naturguidning.

Arronet 18 SPO och Capelli 570 Tempest.

Segelfartyg på havet

Älva

Älva är från början ett fraktfartyg som bygg­des 1939 och har även använts för passage­rartrafik på Östersjön. På det 44 meter långa fartyget finns lektions­sal, matsal och en stor byssa, samt plats för övernattning för upp emot 42 personer. Dusch och WC finns också ombord.

Segelduk mot blå himmel

Segelbåtar

På Marinteknik används två öppna segelbåtar av modellen 606 samt några äldre ruffade segelbåtar. De ruffade båtarna är ämnade för kurser i olika båtsystem (värme, kyla, underhåll av dieselmotorer osv) samt underhåll av båtar, men används även i kurser där segling och manövrering ingår.

Cedergrenska utbildning

En del av Cedergrenska

Cedergrenska är en skolkoncern med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar och yrkeshögskola.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

Läs mer om Cedergrenska här