YH-Skärgårdskapten

Pris*Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur och studiematerial bekostas av den studerande. Utbildningen är studiemedelsberättigande.
Villkor