Blickar ut över svensk skärgård från däck på skärgårdsbåt

YH Skärgårdskapten

Sätt kursen mot din drömkarriär

YH-skärgårdskapten är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som funnits på skolan sedan 1997. Syftet med utbildningen är att förse den unika arbetsmarknad som skärgårdstrafiken utgör med kompetent arbetskraft och kvalificerade befäl. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med näringslivet för att säkerställa att den motsvarar arbetsmarknadens behov.

Vi värdesätter praktiskt kunnande lika mycket som gedigna teoretiska kunskaper vilket reflekteras i utbildningen som är uppdelad i tre moment; teoretiska ämnen, praktiskt sjömanskap och yrkespraktik (LIA). Genom praktiken får våra studenter en nära koppling till arbetslivet, och för många av dem fungerar det som en utmärkt inkörsport till yrkeslivet.

Du läser utbildningen till Skärgårdskapten på plats på vår skola i Stockholm, men vid flera tillfällen sker studierna på annan ort, till exempel ute i skärgården, i Kalmar eller på Åland.

Efter att du fullgjort utbildningens alla moment erhåller du ett utbildningsbevis, fartygsbefäl klass VII examen, samt 12 månaders sjötid som ger behörighet som fartygsbefäl Klass VII inre fart.

Välkommen att skicka in din ansökan!

 

Kursstart

Utbildningen startar måndagen 16 september i Stocksund. Under oktober kommer vi att vid två tillfällen vara ute på övning i tre dagar. Även under november är vi ute på övning.

Karta över området (PDF)

Ansökan

Ansökningsperioden för 2024 har stängt.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad. Kostnader för studiematerial står eleven själv för.

Kontakt

Utbildningschef & lärare

Thomas Billow

Telefon: 070-824 33 70

@

Utbildningsledare & lärare

Tobias Borg

Telefon: 076-378 78 48

@

Överblick över Marina läroverkets skolområde med skolbyggnader och båtar i hamnen

Studieort

Stockholm

Utbildningen är platsbunden och förlagd till vår skola som ligger i Stocksunds hamn norr om Stockholms City med ca 20 minuters resetid med tunnelbana till Danderyds Sjukhus. Utbildningen sker på heltid under två år och omfattar både teori och praktik. Under utbildningens andra år kommer du att tillbringa ca 9 veckor på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Utbildningen innehåller också en del moment som sker genom internat så du måste vara beredd att vara hemifrån ytterligare totalt ca 4 veckor under utbildningstiden.

Detaljbild på fartspak på båt

Efter utbildningen

Att arbeta i skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken är en bransch på frammarsch och sysselsätter idag ca 2 000 personer. I storstadsregionerna ökar årligen den vattenburna kollektivtrafiken och i inlandet växer en ny godstransportnäring sakta fram i och med det så kallade inre vattenvägsdirektivet. Med växande antal rederier och fartyg ökar också behovet av kompetent personal.

Att jobba i skärgårdstrafiken handlar till stora delar om teknisk kompetens, riskmedvetenhet och säkerhetstänkande. Men lika viktigt är servicekänsla och intresse för turism. Befälhavare, styrmän, matroser, jungmän, maskinister, eldare, kock samt serveringspersonal är exempel på vanligt förekommande befattningar ombord.

Tre män som blickar ut på vattnet och en som pekar framåt

Praktik

Lärande i arbete

Inom Yrkeshögskolan kallas studenternas praktikperiod för LIA (Lärande i arbete). Våra studenter ska sammanlagt göra 135 dagar LIA, ombord på något av alla de fartyg som trafikerar den svenska skärgården, våra insjöar eller närfartsområdet. Det som krävs är att fartyget är godkänt för passagerartrafik och att det är mellan 70 och 999 brutto. Totalt utgör LIA en tredjedel av utbildningen.

Syftet med LIA är att de studerande ska få så mycket praktisk erfarenhet som möjligt under sin utbildningstid. Studenterna praktiserar parallellt med ordinarie besättning och deltar i det dagliga arbetet och samtliga arbetsuppgifter ombord. Här skapas de första kontakterna med rederierna och för många blir också LIA en språngbräda för den fortsatta yrkeskarriären till sjöss.

Vanliga frågor

Vilka är antagningskraven för att få gå Skärgårdskapten?

När är sista ansökningsdag?

Hur läses terminerna och vad innehåller de?

Hur går praktiken till?

Kostar utbildningen något?

Kan jag jobba parallellt med studierna?

Kan jag komma och besöka skolan?

Vad får jag för intyg?

Hur mycket mer sjötid behöver jag?

Var kan jag få jobb?

Vad ska jag tänka på i min ansökan?