Säkerhetsutbildning för inre fart


En säkerhetsutbildning som vänder sig till personal ombord på fartyg i inre fart. Vår utbildning är godkänd för fartyg under 500 brutto, max 500 passagerare. Vi är avtalsleverantör till Skärgårdsredarna.


All personal som ingår i säkerhetsbesättningen eller säkerhetsorganisationen ombord på ett fartyg skall ha fullgjort säkerhetsutbildning innan avgång. Vår utbildning är anpassad för fartyg i inre fart, under 500 brutto, max 500 passagerare och följer Transportstyrelsens direktiv.

Vi följer Skärgårdsredarnas utbildningsrekommendation. Utbildning i varm rökdykning samt skrovintegritet ges inte i denna kurs utan ges i fullständig Basic safety Manilakursen. Skumsläckning ingår med handhavande och teori men av miljöhänsyn övar vi bara med övningsskumvätska.Utbildning sker mellan kl 09-18. Förberedelsematerial skickas ut. Innan kurs skall Skärgårdsredarnas webkurs vara fullgjord. Klicka på länk: http://www.skargardsredarna.se/sakerhetsutbildning

Kursinnehåll
Överlevnadsteknik (kollision, MOB, grundstötning, vatteninträngning) och brandskydd. Första hjälpen med akut omhändertagande på olycksplats, L-ABCDE, defibrilator samt omedelbara åtgärder ombord. Kommunikation och passagerarsäkerhet mm.
Hör av er om ni är en större grupp (min 12 personer) så kan ni välja utbildningsplats, hos oss på Marina läroverket i Stocksund, på vår ö Norra Idskär strax söder om Vaxholm eller så kommer vi till er. Är ni färre än 12 kursdeltagare så kontakta oss för omgång med enstaka platser.

Vi följer Skärgårdsredarnas utbildningsrekommendation.


Kurslängd
1 dag från kl 09:00-18:00


Kursmaterial
Skickas ut innan kurs för inläsning


Plats- Du väljer!
- Marina läroverket i Stocksund
- Hos ditt rederi
- På Norra Idskär

Lärare
Kursansvarig:
Daniel Lindefors
Instruktörer:
Thomas Billow, Tobias Borg

Pris2 095 kr per person exkl moms
Villkor

Bokningsvillkor - Sjöutbildning

Anmälan är bindande.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan.

Avbeställning innebär följande avgifter:
- Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften
- 30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften
- 10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften

Sjukdom
Om du blir allvarligt sjuk och kan inte delta i din kurs som du är anmäld till, så återbetalas hela beloppet vid uppvisande av läkarintyg.

Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta din kursplats till någon annan. Anmäl det till oss snarast.

Kursinformation
Vi reserverar oss för att ställa in en kurs om vi får för få deltagare eller ändra datum om isläget ställer till förhinder. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat. Vi reserverar oss för eventuella fel i vår information på hemsidan.