ROC Radiokommunikation


Restricted Operators Certificate. Utbildning i radiokommunikation för dig som jobbar på sjön.


Fartygsbefäl som ska tjänstgöra ombord på fartyg som trafikerar inom GMDSS-Område A1.

A1-område definieras som ett område som sträcker sig 40 sjömil från land, i vilket fartyget kan nå kustradiostation med VHF som är utrustad med Digital Selective Calling (DSC).

Detaljerad Genomgång av inställningar, praktisk funktion och kontroll av VHF-telefoniapparat inklusive DSC, NAVTEX anläggning, nödradiofyr EPIRB och radartransponder SART.

Kunskap om reglementen samt kunskap om GMDSS. Säkerhetstrafik och nödtrafik på engelska.

STCW kod: Section A-IV/2
Examination: Kursdeltagarna examineras med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Godkända kursdeltagare registreras av oss hos Transportstyrelsen elektroniskt och certifikatet blir synligt i sjömansweben. ROC-behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar ut avgift för detta.

Är du enbart i behov av en refresh så ange det när du anmäler dig.

Lärare:

Tobias BorgFörkunskaper

Inga

Kurslängd

3 dagar beroende på upplägg

Efter genomfärd utbildning

Utbildningsbevis i "Restricted Operatiors Certificate".
Certifikatet söks ut från Transportstyrelsen (avgift tillkommer).

Pris7600 kr/person exkl. moms
Villkor

Bokningsvillkor - Sjöutbildning

Anmälan är bindande.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan.

Avbeställning innebär följande avgifter:
- Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften
- 30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften
- 10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften

Sjukdom
Om du blir allvarligt sjuk och kan inte delta i din kurs som du är anmäld till, så återbetalas hela beloppet vid uppvisande av läkarintyg.

Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta din kursplats till någon annan. Anmäl det till oss snarast.

Kursinformation
Vi reserverar oss för att ställa in en kurs om vi får för få deltagare eller ändra datum om isläget ställer till förhinder. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat. Vi reserverar oss för eventuella fel i vår information på hemsidan.