Om utbildningen

YH-skärgårdskapten är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som drivs i privat regi hos Marina läroverket i Stocksund. Utbildningen startade 1997 och syftet är att förse den speciella arbetsmarknad som skärgårdstrafiken utgör, med kompetent arbetskraft i allmänhet och kompetenta befäl i synnerhet. Utbildningen bedrivs i tätt samarbete med näringslivet vars representanter utgör den ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret för utbildningens utformning. Tanken är att matcha arbetsmarknadens behov i så god utsträckning som möjligt.

Utbildningen bygger på att teori varvas med praktik. Vi anser att praktisk erfarenhet är minst lika viktigt som goda teoretiska kunskaper. Utbildningen baseras därför på en tredjedel teori, bland annat fartygsbefäl klass VII, en tredjedel praktiskt sjömanskap samt en tredjedel yrkespraktik, så kallat LIA (Lärande I Arbete).

Genom LIA etableras en god kontakt med näringslivet och för många av våra elever är det en utmärkt väg in i yrkeslivet.

Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad. Kostnader för studiematerial står eleven själv för. Vid flera tillfällen sker studierna på annan ort till exempel i Stockholms skärgård, i Kalmar eller på Åland.

Efter att du fullgjort alla kurser och all LIA erhåller du ett utbildningsbevis, fartygsbefäl klass VII examen, samt 12 månaders sjötid som ger dig möjlighet att söka behörighet som fartygsbefäl Klass VII inre fart.Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
Villkor