Medical Care


Medical Care för befälhavare och sjukvårdsansvarig ombord är en kurs som består av föreläsningar och praktiska övningar.

Kursen uppfyller de krav som ställs i behörighetsförordningen för erhållande av certifikat som sjukvårdare ombord. Uppfyller STCW Manillakraven.


Hela kursen är på fyra dagar. Praktik genomförs på akutmottagning eller i ambulans under 2 dagar före eller efter kursen.
Utbildningen ges som grundkurskurs på förfrågan och utökas då med en kursdag. Ange om du vill gå grundkurs. Kontakta oss i så fall på 08-506 532 34.

Kursen uppfyller STCW Manilakraven

Lärare

Kursen hålls av Daniel Lindefors och Lena Catry.

Daniel har erfarenhet från ambulans- och räddningstjänst och är även D-HLR instruktör.
Lena är läkare.

Pris9 900 kr exkl. moms
Villkor

Bokningsvillkor - Sjöutbildning

Anmälan är bindande.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan.

Avbeställning innebär följande avgifter:
- Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften
- 30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften
- 10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften

Sjukdom
Om du blir allvarligt sjuk och kan inte delta i din kurs som du är anmäld till, så återbetalas hela beloppet vid uppvisande av läkarintyg.

Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta din kursplats till någon annan. Anmäl det till oss snarast.

Kursinformation
Vi reserverar oss för att ställa in en kurs om vi får för få deltagare eller ändra datum om isläget ställer till förhinder. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat. Vi reserverar oss för eventuella fel i vår information på hemsidan.