Lärande I arbete (LIA)

Inom Yrkeshögskolan kallas studenternas praktikperiod för LIA (Lärande i arbete). Våra studenter skall sammanlagt göra 135 dagar LIA, ombord på något av alla de fartyg som trafikerar den svenska skärgården, våra insjöar eller närfartsområdet. Det som krävs är att fartyget är godkänt för passagerartrafik och att det är mellan 70 och 999 brutto. Totalt utgör LIA en tredjedel av utbildningen.

Varför LIA?

Syftet med LIA är att de studerande skall få så mycket praktisk erfarenhet som möjligt under sin utbildningstid. Studenterna praktiserar parallellt med ordinarie besättning och deltar i det dagliga arbetet och samtliga arbetsuppgifter ombord. Oftast påbörjas LIA efter påsk för att sedan fortsätta en bit in på hösten. Det gör att deras erfarenheter baseras på rederiverksamhet från i stort sett hela året.

För många av de studerande är LIA den första kontakten med branschen. Här skapas de första kontakterna med rederierna och för många blir också LIA en språngbräda för den fortsatta yrkeskarriären till sjöss.

Att vara LIA rederi

Att vara LIA rederi är både roligt och lärorikt. Här finns en möjlighet för dig som redare att forma framtidens arbetskraft till din verksamhet. Våra studenter är motiverade, engagerade och hungriga på att lära sig från arbetslivet.

Du bidrar med ett fartyg där eleven kan göra sin LIA. Du bidrar också med en handledare som är intresserad av att ta hand om den studerande.

I gengäld får du en intresserad och arbetsvillig praktikant som deltar i det dagliga arbete ombord och som kan vara en arbetskraft att räkna med i framtiden.

Att tänka på

I huvudsak kommer skolans elever från regionerna kring Stockholm respektive Göteborg, men naturligtvis även från andra delar av landet. Oftast söker sig studenterna till rederier i sitt respektive hemmaområde. Det hänger av naturliga skäl ihop med att där finns oftast en fungerande boendelösning. Ibland kan möjligheten att jobba parallellt med LIA också ha betydelse för valet av praktikplats. Skolan försöker i så liten utsträcking som möjligt att påverka studentens beslut om var praktiken skall göras. Vår erfarenhet är att det fungerar bäst om studenten och rederiet gemensamt finner varandra.

Låter det intressant?

Vi söker ständigt nya rederier och LIA platser. Hör gärna av dig om du tycker att det låter intressant så berättar vi mer. På vår hemsida www.sjoutbildning.se finns mer information om oss och om utbildningen.

Enklast når du oss på telefon alternativt mail:

Daniel Lindefors Winblad 070-718 54 72 daniel.lindefors@klartskepp.se

Malin Hörlin 076-824 65 30 malin.horlin@klartskepp.se


Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
Villkor