Kursplan

Breddnings- och fördjupningskurser

Fartygsbefäl grundkurs 10 Yhp
Maskinteknik grundkurs 10 Yhp
Materialkunskap 10 Yhp
Marina elsystem 10 Yhp
Företagsekonomi 15 Yhp
Miljökunskap, marin miljö 10 Yhp
Sjölagstiftning och regelverk 10 Yhp
Sjömanskap och navigation 40 Yhp
Ledarskap och krishantering (CCM) 15 Yhp
Examensarbete 10 Yhp


Fartygsbefäl klass VII125 Yhp
Marin engelska

Lasthantering

Farligt gods

Skeppsteknik

Maskinteknik (MB VIII)

Lagstiftning och regelverk

Brandskydd
Sjösäkerhet

Hälso- och sjukvård

Navigation och meteorologi
Sjövägsregler
Radar
Navigationsinstrument
Bryggtjänst
Sambandstjänst (ROC)


Fartygsförlagd utbildning
LIA (Lärande i Arbete)

135 Yhp


Totalt poäng400 Yhp
Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
Villkor