Krishantering, CCM


Alla befälhavare, styrmän och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering. I inre fart gäller kravet för fartyg med fler än 100 passagerare i certifikatet.


Ingående moment:

I kursen blandas teori med praktiska övningar och diskussioner. Som namnet säger handlar det om kris och mänskliga reaktioner vid olyckor och katastrofer. Stora grupper av människor behandlas (Crowd) liksom individens reaktioner på en svår yttre händelse (Crisis). De teoretiska momenten är bland annat:

  • Mänskliga reaktioner vid olyckor
  • Krisens faser – reaktioner och vanliga beteenden
  • Ledarskap och psykisk belastning, ledarskap vid olyckor och katastrofer
  • Information till passagerare, personal och allmänhet
  • Behovet av avlastande samtal eller debriefing
  • Möte med massmedia

De teoretiska avsnitten belyses med exempel från verkliga händelser.


Varför gå kursen?

Det är varje professionell sjömans ansvar att ständigt utveckla säkerheten ombord, inte minst i våra passagerarfartyg. Det är vår strävan att se till att kursen är en del i ett ständigt pågående arbete för ökad säkerhet. Vi är övertygade om att kursen vinner på en god blandning av deltagare från olika typer av fartyg samt från land- och från ombordorganisationen.

Vi vet av erfarenhet att det är av värde att fler än skeppare deltar. Vi vill därför speciellt välkomna matroser, VD:ar, säkerhetsansvariga och andra involverade i rederiers säkerhetsarbete.


Kursens omfattning:

Kursens längd är 30 timmar fördelade på tre dagar. Ett kvällspass ingår.


Kursledare:

Kursledare är Ola Wikander och Per Calleberg. Ola är verksam som organisationskonsult och utbildare inom områden som ledarskap och kris. Per Calleberg är psykolog inriktad på krishantering och är även verksamma som terapeut. Ola är sjökapten och jobbar delvis som lärare vid Skärgårdskaptensutbildning på Marina läroverket. Syftet med att vara två kursledare är bl.a. att kompetensmässigt komplettera varandra.


Intyg:

Efter genomgången och godkänd kurs utfärdas ett kursintyg. Detta intyg ligger sedan till grund för utfärdande av krisbehörighet för passagerarfartyg (3 kap 7 § Behörighetsförordningen).Plats:

Kursen hålls i Marina läroverkets utbildningslokaler i Stocksunds hamn strax norr om Stockholm. Kursen genomförs under tre intensiva dagar:

  • Dag 1 klockan 09.00–18:00
  • Dag 2 klockan 09:00–21:00
  • Dag 3 klockan 09:00–15:00

Litteratur och material ingår.

Moms tillkommer

Förkunskaper

Fartygsbefälsbehörighet (rekommenderas)

Kurslängd

3 dagar

Lärare

Ola Wikander

Per Calleberg

Pris7 850 kr/person exkl. moms
Villkor

Bokningsvillkor - Sjöutbildning

Anmälan är bindande.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan.

Avbeställning innebär följande avgifter:
- Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften
- 30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften
- 10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften

Sjukdom
Om du blir allvarligt sjuk och kan inte delta i din kurs som du är anmäld till, så återbetalas hela beloppet vid uppvisande av läkarintyg.

Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta din kursplats till någon annan. Anmäl det till oss snarast.

Kursinformation
Vi reserverar oss för att ställa in en kurs om vi får för få deltagare eller ändra datum om isläget ställer till förhinder. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat. Vi reserverar oss för eventuella fel i vår information på hemsidan.