Frågor och svar

Vilka är antagningskraven för att få gå Skärgårdskapten?

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier som du erhåller genom gymnasiexamen. Du kan också bli behörig genom folkhögskolestudier eller annan utbildning och erfarenhet som ledningsgruppen bedömer likvärdig.

Om sökande precis håller på att komplettera sina betyg och beräknas vara klar innan YH kursstart så kan det godtas.

För att bli antagen krävs att du uppfyller kraven för läkarintyg för säkerhetsbesättning däck i obegränsad fart. Du skall alltså betraktas som ”fullt frisk”. Det innebär i praktiken att du skall ha fullgott färgseende, god syn (glasögon/linser accepteras om du är över 20 år gammal), god hörsel och inte lida av några allvarliga sjukdomar. Exempel på sjukdomar som normalt inte accepteras är till exempel diabetes, epilepsi, hjärtproblem, allvarligare psykiska störningar eller missbruksproblematik. Det är läkaren som avgör detta utifrån råd som kommer från den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

När det gäller andra egenskaper så finns inga direkta krav men det bör påpekas att regelverket ger oss väldigt begränsat med möjligheter att frångå kraven som gäller för examination. Vi kan till exempel inte byta ut en tentamen mot ett muntligt prov. Praktiskt innebär det att du för att klara utbildningen bör kunna läsa, skriva och räkna på en god nivå och i normalt tempo. Du bör också ha normal koncentrationsförmåga och kunna hantera stressade situationer med högt informationsflöde.

Blanketten ”Läkarintyg för sjöfolk” erhåller du hos godkända läkare, dessa hittar du på Rapportcentralen (transportstyrelsen.se)
(Vet du med dig att du inte har några problem med hörseln och synen, så vänta med läkarintyget tills du fått en bekräftad plats på utbildningen)

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag 10 juni.


Hur läses terminerna och vad innehåller de?

Terminen löper i regel från mitten av september till slutet av juli. Från april till slutet av juli är det obligatorisk praktik (lärande i arbete LIA) på totalt 135 dagar (90+45 dagar).
Under termin tre läses nio veckor med praktiska ämnen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Studenterna ordnar boende på egen hand i studentrum, stugor eller annat boende.

Hur går praktiken till?

Skolan bjuder in alla redare till en informationskväll / workshop i februari där de får presentera sig själva och sina fartyg. Då finns goda möjligheter för studenterna att ta kontakt med de rederier som verkar vara intressanta och ett utbildningsavtal som reglerar praktikupplägget undertecknas. En personlig handledare skall också utses hos rederiet.
Tillgången på praktikplatser är god och det finns många spännande skärgårdsrederier som uppskattar att ha praktikanter från Marina läroverket.

Kostar utbildningen något?

Nej, du söker studiestöd hos CSN för en termin i taget. Litteratur, kopiering samt vissa praktiska övningar samt certifikat får du betala själv. Boendekostnad för tiden i Kalmar under termin tre tillkommer likaså. Det finns dock möjlighet att söka stipendie för denna period.

Kan jag jobba parallellt med studierna?

YH utbildningen = heltidsstudier, dvs ca 20 tim lärarledd undervisning i veckan samt ca 20 tim självstudier. Många praktiska moment i internatform är också obligatoriska. Räkna med att studierna tar tid för inläsning motsvarande ett heltidsjobb. Eget ansvar gäller. Kontrollera även med CSN fribelopp.

Kan jag komma och besöka skolan?

Passa på att hälsa på oss 3 maj då vi har öppet hus! Då svarar vi på frågor, visar upp utrustning, fartyg och lokaler.

Vad får jag för intyg?

Efter examen kan du söka ut behörighet som Fartygsbefäl klass VII inre fart. Efter årskurs 1 kan du söka ut lättmatrosbehörighet.
Du får även intyg i Farligt gods, räddningsfarkoster, brand, CCM (krishantering), ROC-radio, ARPA och maskinbefäl klass VIII (f.d maskinbefäl klass VI).
Du kan även läsa in samt erhålla intyg i kursen ”Snabba fartyg” mot avgift.

Hur mycket mer sjötid behöver jag?

För att ta steget från FB klass VII till FB klass VI krävs att du skall jobba mellan 6 och 12 månader (180–360 dagar) som befäl. Antal månader/dagar beror på storleken på fartyg.


Var kan jag få jobb?

Merparten av våra elever blir kvar inom sjöfartsnäringen. Uppföljningar på examinerade elever visar att många knyter fina kontakter under skolans praktikperioder och blir kvar vid samma rederier efter studietiden.
Andra startar egna små rederirörelser eller blir entreprenörer åt något större rederi.
Kustbevakningen är också en populär arbetsgivare som många elever söker sig till. Skärgårdskaptensutbildningen på Marina läroverket ger dig en utmärkt grund för vidare studier vid Kustbevakningens aspirantprogram.
Ett par elever läser varje år vidare vid Sjöbefälsskolorna i Mariehamn, Kalmar och Göteborg för en högre behörighet inom utsjöfarten och kan då få tillgodogöra sig vissa ämnen som redan lästs vid Marina läroverket.


Vad ska jag tänka på i min ansökan?

Urvalet sker på meritvärde från gymnasiebetyg.

Har du inget betyg skall du istället sammanställa dina meriter så att ledningsgruppen kan ta ställning till det.Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
Villkor