Fortbildningskurs i krishantering (CCM)

Fortbildningskursen i krishantering vänder sig till dig som tidigare har gått grundutbildningen och tappat behörigheten eller aldrig tagit ut den.Denna s k refresher genomförs under en heldag. Kursen är godkänd av Transportstyrelsen. Minst tre kursdeltagare.

TidpunktEnligt överenskommet datum. Du är även välkommen att göra en intresseanmälan. Ange e-postadress så att kursledare kan ta kontakt för att hitta passande datum.
Kursens omfattningKursen genomförs under en dag 09:00-18:00. Inriktningen är kommunikation ombord och hantering av krissituationer där passagerare och/eller besättning är eller kan bli involverade.
UppläggKursen utgår och bygger på kursdeltagarnas erfarenheter från tjänsten ombord på eget fartyg. Undervisningen bedrivs i diskussionsform varvat applex och teori. Kursdeltagarna kommer få med sig modeller tillämpbara i tjänsten och i kommunikationen ombord.
KursledareKursledare är Kristian Bergtröm. Kristian är legitimerad lärare och i botten sjöofficer. Kristian har jobbat som polis i yttre tjänst.
Intyg Efter genomgången och godkänd kurs registreras ett kursintyg digitalt i Transportstyrelsens databas. Detta intyg ligger sedan till grund för utfärdande av krisbehörighet för passagerarfartyg (3 kap 7 § Behörighetsförordningen).
Pris Kursavgiften 4 500:-/deltagare inklusive litteratur, kaffe, lunch och material. Moms tillkommer.
PlatsKursen hålls i Marina läroverkets utbildningslokaler i Stocksunds hamn strax norr om Stockholm.
Pris4 500 kr/person exkl. moms
Villkor

Bokningsvillkor - Sjöutbildning

Anmälan är bindande.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan.

Avbeställning innebär följande avgifter:
- Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften
- 30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften
- 10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften

Sjukdom
Om du blir allvarligt sjuk och kan inte delta i din kurs som du är anmäld till, så återbetalas hela beloppet vid uppvisande av läkarintyg.

Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta din kursplats till någon annan. Anmäl det till oss snarast.

Kursinformation
Vi reserverar oss för att ställa in en kurs om vi får för få deltagare eller ändra datum om isläget ställer till förhinder. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat. Vi reserverar oss för eventuella fel i vår information på hemsidan.