Fartygsbefälsexamen klass VIII ombordFör många växer tanken på att kunna jobba med sin hobby, båtlivet, i takt med att erfarenheten och upplevelserna till sjöss blir större. Fartygsbefäl klass VIII är för många början till en yrkeskarriär. Med en "åtta" i bagaget kan du köra taxibåt och mindre arbetsbåtar (upp till ca 15m längd). Den ger dig också större trygghet i din roll som skeppare och passar även bra för den säkerhetsmedvetne fritidskepparen.

Vi tror att den bästa utbildningen är den som sker med verkligheten som klassrum och har därför valt att förlägga tre dagar av utbildningen ombord på något av våra skolfartyg Petsamo eller Viksten. Vi navigerar runt i Stockholms skärgård och bor ombord där vi varvar teori och praktik. Bl.a. sjökortspreparering, fyr- och mörkernavigering, radar, livflotteövning och sjösäkerhet.

Kursen är uppdelad på två delar. En självstudiedel, där du får tillgång till litteratur och två webbkurser i god tid innan kursstart, och en lärarled teori- och praktikdel.

Förkunskaper är inget krav men vi ser gärna att du har viss båtvana. När vi är ombord på Petsamo är vi två lärare och antalet elever är maximalt 10 st.

Marina läroverket har arbetat i över 20 år med att utbilda sjöbefäl och vi är en av de få utbildningsanordnare som är av Transportstyrelsen auktoriserad. Det innebär att hela vår utbildning är granskad och godkänd och följer vårt kvalitetssystem. Vi anlitar inte någon extern examinator utan har befogenhet att själva utföra examinationen vilket är en kvalitetsgaranti för dig och ingår också i kurspriset.

Veckoplan

Dag 1:

Intro

Navigation

Brand, teori och praktik

Lagstiftning

Genomgång av behörigheter mm. 

 

Dag 2:

Colreg – Internationella Sjövägsreglerna

Navigation, övningsuppgifter

Lanternor och dagersignaler

Färdplanering

 

Dag 3 ombord: 

Säkerhetsgenomgång, inkvartering

Maskingenomgång

Man överbord

Radarlektion

Lektion fyrnavigering

Fyr och radarnavigering. 

 

Dag 4 ombord: 

Meteorologi, miljö och skeppsteknik

LSA – Life Saving Appliances

Sjösäkerhetsövningar flotte, dräkt, grundstötning.

VHF

                     

Dag 5 ombord: 

Repetition/tentagenomgång

Återställning av fartyg

 

Dag 6:

Sjukvård

Tenta.

Pris: 12 000 kr/person exkl. Moms

Kursliteratur tillkommer med 1400 kr/person exkl. 6 % moms

I priset ingår
Examination och praktik
Mat och boende på båten
Tillgång till två webbaserade kurser
VHF-intyget Registreras på NFB´s hemsida

Kurslängd
Sex hela dagar, varav tre ombord på Petsamo

Förkunskaper
Inga, men båtvana rekomenderas
Läkarintyg för sjöfolk inre fart

Lärare
Tobias Borg, Thomas Billow

Pris12 000 kr ex. moms
Villkor

Bokningsvillkor - Sjöutbildning

Anmälan är bindande.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan.

Avbeställning innebär följande avgifter:
- Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften
- 30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften
- 10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften

Sjukdom
Om du blir allvarligt sjuk och kan inte delta i din kurs som du är anmäld till, så återbetalas hela beloppet vid uppvisande av läkarintyg.

Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta din kursplats till någon annan. Anmäl det till oss snarast.

Kursinformation
Vi reserverar oss för att ställa in en kurs om vi får för få deltagare eller ändra datum om isläget ställer till förhinder. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat. Vi reserverar oss för eventuella fel i vår information på hemsidan.