Efter utbildningen

Arbetsmarknaden i skärgårdstrafiken ser för närvarande god ut. Skärgårdsrederier finns runt hela vår kust, från Strömstad i väster till Haparanda i norr och omfattar olika typer av fartyg och verksamheter. Flottan visar tydliga tendenser att växa, nya fartyg tillkommer varje år då fler och fler söker sig ut i skärgården.

Behörighetsinformation

För elever som avslutar utbildningen med godkända betyg samt godkänd LIA (Lärande I Arbete-praktik) erhålls Fartygsbefäl klass VII inre fart direkt. Studenten söker då ut sin behörighet tillsammans med examensbevis samt den registrerade sjöpraktiken.

Mer information finns på transportstyrelsens behörighetsguide.


Många av våra elever går också vidare till andra verksamheter och jobbar till exempel i kustbevakningen eller på sjöräddningscentralen.

Skärgårdsredarnas hemsida kan du läsa mer om verksamma rederier och fartyg runt vår kust.Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
Villkor