Att jobba i skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken sysselsätter idag ca 2000 personer. Befälhavare, styrmän, matroser, jungmän, maskinister, eldare, kock samt serveringspersonal är exempel på vanligt förekommande befattningar ombord. Eftersom skärgårdstrafiken till stora delar är en säsongsbransch så varierar antalet anställda med hög- respektive lågsäsong.

Skärgårdstrafiken är en bransch på frammarsch. I storstadsregionerna ökar årligen den vattenburna kollektivtrafiken och i inlandet växer en ny godstransportnäring sakta fram i och med det så kallade inre vattenvägsdirektivet. Med växande antal rederier och fartyg ökar också behovet av kompetent personal.

Att jobba i skärgårdstrafiken handlar till stora delar om teknisk kompetens, riskmedvetenhet och säkerhetstänkande. Men lika viktigt är servicekänsla och intresse för turism. Ombord finns flera olika befattningar. Både i däcksbefattning och som befäl ställs stora krav på dig då du möter passagerare och ansvarar för fartyget. Ofta är besättningarna små och i ditt dagliga arbete förväntas du ta ansvar för olika delar av verksamheten, alla lika viktiga.

För dig som vill jobba ombord i däcksbefattningar och/eller som befälhavare finns några olika vägar att gå varav YH-skärgårdskapten är en.


Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
Villkor