Termer & begrepp


Sjötid

Sjötid är en benämning på den tid som en sjöman spenderar i tjänst ombord på ett fartyg. Sjötiden ligger till grund för möjligheten att söka ut olika typer av behörigheter. Till exempel krävs det 18 månaders sjötid på däck ombord på ett fartyg som är minst 70 brutto för att erhålla behrighet som Fartygsbefäl klass VII IF. En sjömånad motsvarar 30 dagar i tjänst ombord.Behörigheter

För att få jobba till sjöss krävs olika typer av behörigheter för olika typer av befattningar.

En behörighet är ett bevis på att man uppfyller ställda krav för den kompetens som behörigheten gäller. En behörighet bygger oftast på en kombination av utbildning och sjötid och det är Transportstyrelsen som utfärdar de olika behörigheterna.Brutto

Brutto är det mått som används för att beskriva ett fartygs storlek. Bruttot hänger inte nödvändigtvis ihop med bredd, längd och djupgående utan avgörs i första hand av skrovets utformning och möjligheten att lasta passagerare och gods. Bruttot avgör bland annat vilken typ av befälsbehörighet som krävs för det aktuella fartyget.Kommer ni med bil? Skriv in addressen Hamnvägen 2, Stocksund i din GPS.

Åker ni till oss med kollektivtrafiken? Ta röda linjen till Danderyds sjukhus, ta sedan buss 601 till Sjöstigen. 

Klicka här för en karta med vägbeskrivning för både bil och kollektivtrafik

Hit kan du enkelt komma med bil, buss, tunnelbana eller båt