Praktikkrav

För de olika behörigheterna gäller följande:

FB VIII behörighet
Fartyg minst 20
Minst 24 månader varav 12 på yrkesfartyg i inre fart

Matros inre fart
Fartyg minst 70
9 månader varav minst 4,5 i inre fart

FB VII inre fart

Sökande som läst en skärgårdskaptensutbildning bifogar utbildarens intyg om godkända kurser och sjöfartspraktik samt examen. Tänk även på att om sjöpraktiken inte finns registrerad på sjötjänstutdraget (se Mina sidor) måste sjötjänstgöringsintyg från fartygets rederi även bifogas i ansökan.

FB VI inre fart
Behörighetsinformation

1. ha tjänstgjort i minst 6 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg i inre fart med en brutto­dräktighet om minst 70, eller

2. ha tjänstgjort i minst 12 månader som befälhavare på handelsfartyg i inre fart med en brutto­dräktighet om minst 20.


FB VII behörighet
Minst 36 månader varav minst 6 månader i minst närfart

FB VI behörighet
FB VII samt minst 12 månader som befäl på fartyg minst 50.

Kontakta oss

Marina läroverket
Sjöutbildning

Stocksunds hamn
182 78 Stocksund

Instagram

info@sjoutbildning.se

08 - 506 532 90

Vill du bli uppringd?

Kommer ni med bil? Skriv in addressen Hamnvägen 2, Stocksund i din GPS.

Åker ni till oss med kollektivtrafiken? Ta tunnelbanans röda linje till Danderyds sjukhus, ta sedan buss 601 till Sjöstigen.

Klicka här för en karta med vägbeskrivning för både bil och kollektivtrafik

Hit kan du enkelt komma med bil, buss, tunnelbana eller båt