M/S Viksten

Viksten byggdes som en minsvepare åt svenska flottan och sjösattes 1974. Hon var det första fartyget i sin kategori som byggdes i plast (Sandwich). Fram till början av 2000-talet tjänstgjorde hon som minsvepare. Därefter moderniserades hon och användes som skolfartyg för utbildning av kadetter och officerare i navigering och manövrering inom Skoldivisionen. 2007 såldes Viksten till Strömstads Gymnasium som byggde om lastrummet till ett större klassrum och använde henne som utbildningsfartyg för blivande sjöbefäl. 2017 köptes Viksten av Marina läroverket .

Data: Byggår 1974, längd 25,3 m, bredd 6,7 m, marschfart 9 knop. Viksten har 24 kojplatser, stort klassrum, byssa och rymlig välutrustad brygga.