M/S Petsamo

Petsamo används mycket i vår kursverksamhet för navigering och radarövningar. Hon har 10 kojplatser och är utrustad med byssa, aktersalong och en rymlig brygga. Hon är ett robust fartyg som är väl lämpad för vår verksamhet.

Data: Byggd 1927 i Finland där hon bland annat gick som tullkryssare. Hamnade senare i Sverige och kom i vår ägo 1993. Längd 22,73 m och bredd 4,60 m, deplacement ca 60 ton, bränsle 6.000 liter, marschfart 9 knop, el-system 400V, 230V, 24V, 12V.