Elever som deltar i brandövning

Säkerhetsutbildning för inre fart

Säkerhet på vattnet

En säkerhetsutbildning som vänder sig till personal ombord på fartyg i inre fart. Vår utbildning är godkänd för fartyg under 500 brutto, max 500 passagerare. Vi är avtalsleverantör till Skärgårdsredarna.

All personal som ingår i säkerhetsbesättningen eller säkerhetsorganisationen ombord på ett fartyg skall ha fullgjort säkerhetsutbildning innan avgång. Vår utbildning är anpassad för fartyg i inre fart, under 500 brutto, max 500 passagerare och följer Transportstyrelsens direktiv.

Vi följer Skärgårdsredarnas utbildningsrekommendation. Utbildning i varm rökdykning samt skrovintegritet ges inte i denna kurs utan ges i fullständig Basic safety Manilakursen. Skumsläckning ingår med handhavande och teori men av miljöhänsyn övar vi bara med övningsskumvätska.

Kursinnehåll

Överlevnadsteknik (kollision, MOB, grundstötning, vatteninträngning) och brandskydd. Första hjälpen med akut omhändertagande på olycksplats, L-ABCDE, defibrilator samt omedelbara åtgärder ombord. Kommunikation och passagerarsäkerhet mm.

Hör av er om ni är en större grupp (min 12 personer) så kan ni välja utbildningsplats, hos oss på Marina läroverket i Stocksund, på vår ö Norra Idskär strax söder om Vaxholm eller så kommer vi till er. Är ni färre än 12 kursdeltagare så kontakta oss för omgång med enstaka platser.

Vi följer Skärgårdsredarnas utbildningsrekommendation.


Förberedande webbkurs

Förberedelsematerial skickas ut inför kursstart. Innan kurs ska Skärgårdsredarnas webkurs vara fullgjord. Klicka här för att komma till webbkursen.

 

Pris

2 400 kr/person ex. moms

Kursmaterial

Skickas ut innan kurs för inläsning

Kurslängd

1 dag från kl. 09.00-18.00

Kursdatum

  • Tisdag 21 maj

Plats

Du väljer!

  • Marina läroverket i Stocksund
  • Hos ditt rederi

Kontakt

Utbildningschef & lärare

Thomas Billow

Telefon: 070-824 33 70

@