Två män står framför instrumentbräda och styr ett fartyg

Fartygsbefälsexamen klass VIII

Början på en ny karriär inom båtlivet

För många växer tanken på att kunna jobba med sin hobby, båtlivet, i takt med att erfarenheten och upplevelserna till sjöss blir större. Fartygsbefäl klass VIII är för många början till en yrkeskarriär. Med en ”åtta” i bagaget kan du köra taxibåt och mindre arbetsbåtar (upp till ca 15m längd). Den ger dig också större trygghet i din roll som skeppare och passar även bra för den säkerhetsmedvetne fritidskepparen.

Vi tror att den bästa utbildningen är den som sker med verkligheten som klassrum och har därför valt att förlägga tre dagar av utbildningen ombord på något av våra skolfartyg, exempelvis Petsamo. Vi navigerar runt i Stockholms skärgård och bor ombord där vi varvar teori och praktik. Bl.a. sjökortspreparering, fyr- och mörkernavigering, radar, livflotteövning och sjösäkerhet.

Upplägg

Kursen är uppdelad på två delar. En självstudiedel, där du får tillgång till litteratur och två webbkurser i god tid innan kursstart, och en lärarledd teori- och praktikdel.

Förkunskaper är inget krav men vi ser gärna att du har viss båtvana. När vi är ombord på Petsamo är vi två lärare och antalet elever är maximalt 10 st.

Marina läroverket har arbetat i över 20 år med att utbilda sjöbefäl och vi är en av de få utbildningsanordnare som är av Transportstyrelsen auktoriserad. Det innebär att hela vår utbildning är granskad och godkänd och följer vårt kvalitetssystem. Vi anlitar inte någon extern examinator utan har befogenhet att själva utföra examinationen vilket är en kvalitetsgaranti för dig och ingår också i kurspriset.

Veckoplan

Dag 1

Dag 2

Dag 3 ombord

Dag 4 ombord

Dag 5 ombord

Dag 6

Pris

12 000 kr/person ex. moms

Kurslitteratur tillkommer med 1 400 kr/person exkl. 6 % moms

I priset ingår:

  • Examination och praktik
  • Mat och boende på båten
  • Tillgång till två webbaserade kurser
  • VHF-intyget Registreras på NFB´s hemsida

Kurslängd

Sex hela dagar, varav tre ombord på båten Petsamo.

Kursdatum:

  • 10-15 juni: Måndag – lördag

Förkunskaper

  • Inga, men båtvana rekommenderas.
  • Läkarintyg för sjöfolk inre fart krävs.

Kontakt

Utbildningschef & lärare

Thomas Billow

Telefon: 070-824 33 70

@