Befattningar i skärgårdstrafiken

Befälhavare

Befälhavaren är högste chef ombord och har totalansvaret för fartyget med dess besättning, passagerare och last. Att vara befälhavare på en skärgårdsbåt handlar alltså inte enbart om navigation och att ta fartyget och dess passagerare säkert i hamn. En stor del handlar också om att arbetsleda den egna besättningen och se till att arbetet ombord flyter som planerat. Eftersom besättningarna är små krävs god planerings- och handledningsförmåga i det dagliga arbetet.

Befälhavaren är också rederiets ansikte utåt och det är viktigt med god servicekänsla. Skärgårdstrafiken är starkt knuten till turism och det är därför viktigt att som befälhavare vilja ge passagerarna en trevlig stund ombord. Resan ska vara bekväm och passagerarna vill möte en besättning som är trevlig och hjälpsam.

Befälhavaren har även ett flertal administrativa sysslor att sköta i sitt dagliga arbete.

Styrman

Antalet styrmansplatser i skärgårdstrafiken är något begränsat men det finns trots allt några stycken. Arbetet som styrman varierar från fartyg till fartyg men det handlar till stor del om att assistera befälhavaren i det dagliga arbetet. Ofta får styrmannen ansvara för lastning och lossning samt arbetsleda däckspersonalen. Som styrman ingår naturligtvis också navigering och framförande av fartyget.

Matros

En matros på en skärgårdsbåt kan nog sägas vara spindeln i nätet ombord. Matrosens arbetsuppgifter är flera och innefattar alltifrån fartygsunderhåll såsom slipning och målning, bunkring och städning till att ta ombord och släppa av passagerare, sälja biljetter och i vissa fall även servering. Som matros hjälper man även befälhavaren med sysslor som rör fartyget under drift. Arbetsuppgifterna skiftar beroende på vilken typ av fartyg man tjänstgör på och i vilken typ av trafik som fartyget går.

För att bli behörig som matros krävs erfarenhet vilket innefattar minst 18 månader tid till sjöss, alternativt en kombination av utbildning och praktik. Läs mer under behörigheter.

Lättmatros

Lättmatrosens arbetsuppgifter liknar i mångt och mycket matrosens. Det är Transportstyrelsen som tillsammans med redaren avgör om det aktuella fartyget behöver matroser, lättmatroser eller en kombination av båda för att kunna fungera säkert. Skillnaden i de olika befattningarna kan sägas vara kraven på erfarenhet vilka är lägre för lättmatrosen än för matrosen.

Däcksman / Jungman

Det här är en nybörjarbefattning ombord och det ställs inga behörighetskrav. En däcksman / jungman jobbar tillsammans med övrig däckspersonal, assisterar dessa och deltar i de flesta förekommande sysslorna ombord.

Kontakta oss

Marina läroverket
Sjöutbildning

Stocksunds hamn
182 78 Stocksund

Instagram

info@sjoutbildning.se

08 - 506 532 90

Vill du bli uppringd?

Kommer ni med bil? Skriv in addressen Hamnvägen 2, Stocksund i din GPS.

Åker ni till oss med kollektivtrafiken? Ta tunnelbanans röda linje till Danderyds sjukhus, ta sedan buss 601 till Sjöstigen.

Klicka här för en karta med vägbeskrivning för både bil och kollektivtrafik

Hit kan du enkelt komma med bil, buss, tunnelbana eller båt